Translate

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Thông báo phát hành bản tin số 12


                               
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
--------------o0o--------------

HỌ VŨ - VÕ VIỆT NAM
HĐDH.VŨ - VÕ PHƯƠNG NAM TP.HCM
VP: 26 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (08) 38434522 – 0903035058
www.hovuvo.com


THÔNG BÁO
PHÁT HÀNH BẢN TIN SỐ 12
Kính gửi: Ban chấp hành HĐDH. Vũ- Võ các tỉnh, TP, quận, huyện…

HĐDH. Vũ - Võ  phương Nam - TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị ấn hành bản tin số 12.
Kính đề nghị HĐDH. Vũ - Võ các tỉnh, TP, quận, huyện… gửi tổng hợp thông tin hoạt động ở địa phương trong năm 2014 để chúng tôi đăng trên thông tin dòng họ số 12 dự  kiến xuất bản tháng 01 năm 2015 (nhân dịp kỷ niệm 1161 năm ngày Giỗ tổ dòng họ Vũ – Võ Việt Nam) và đăng trên trang web: hovuvo.com
Ban biên tập bản tin rất mong nhận được bài vở, tư liệu, hình ảnh hoạt động của các địa phương, thơ ca, giới thiệu các chi họ Vũ - Võ.
Bài vở xin gửi về  trước ngày 15/12/2014:
Vũ Hữu Chính - Chánh văn phòng HĐDH. Vũ- Võ  phương Nam
26 Hoàng Hoa Thám, P7, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
ĐT: 08 38434522 – 0903035058
Xin chân thành cám ơn quý vị
                                          TP. HCM, ngày 20  tháng 11  năm 2014       
TM. Hội đồng Dòng họ Vũ - Võ phương  Nam   
Chủ tịch                             

 VÕ VĂN HIẾN

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Danh sách đề nghị khen thưởng năm 2014HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TỈNH LÂM ĐỒNG                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   -o0o-
Danh sách đề nghị khen thưởng năm 2014

Căn cứ đề nghị khen thưởng của Hội Đồng Dòng họ Vũ – Võ tỉnh Lâm Đồng tại cuộc họp Hội Đồng ngày 6 tháng 9 năm 2014.
A.- Các cụ trên 80 tuổi:
1.- Cụ VŨ THỊ NHẼ, sinh năm 1930, thường trú xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng;
2.- Cụ VÕ NHƠN, 82 tuổi, thường trú tại Tổ dân phố Bạch Đằng, Phường 7, TP. Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng;
3.- Cụ NGUYỄN THỊ HOÀNH ( vợ cụ Võ Nhơn ), 81 tuổi, thường trú tại Tổ dân phố Bạch Đằng, Phường 7, TP. Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng.
 B.-Các hội viên có thành tích trong hoạt động của dòng họ:
1.- Ô. VŨ THUỘC, Chủ tịch Hội Đồng Dòng họ Vũ – Võ tỉnh Lâm Đồng;
2.- Ô. VÕ HOA THÁM, Phó chủ tịch Hội Đồng Dòng họ Vũ – Võ tỉnh Lâm Đồng;
3.- Ô. VŨ MINH THIẾC, Phó chủ tịch Hội Đồng Dòng họ Vũ – Võ tỉnh Lâm Đồng;
4.- Ô. VÕ VĂN XIN, Chánh văn phòng Hội Đồng Dòng họ Vũ – Võ tỉnh Lâm Đồng;
5.- Ô. VÕ TRẦN PHÚ, Ủy viên Hội Đồng Dòng họ Vũ –Võ tỉnh Lâm Đồng;  
6.- Bà: VŨ THỊ HẠNH, Ủy viên Hội Đồng Dòng họ Vũ – Võ tỉnh Lâm Đồng;
7.- Ô. VŨ TIẾN DŨNG, Ủy viên Ban Liên lạc xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng;
8.- Ô. VŨ VĂN YÊM, Ủy viên BCH Chi tộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng;
9.- VÕ PHƯƠNG MAI, Chi tộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng;
10 . - Ô. VŨ NAM LÂM, Chi tộc  huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng;
11.- Bà: VÕ THỊ HUÂN Chi tộc Phường 7, TP. Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng;
12.-Ô. VÕ VĂN THAO Chi tộc Phường 7, TP. Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng;
13.-Bà: VÕ THỊ ĐỨC THUẬN, Chi tộc Phường 7, TP. Đà lạt tỉnh Lâm Đồng;
14.- Bà: VÕ THỊ DỰ Chi tộc Phường 7, TP Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng;
15.- Bà: VÕ THỊ  SIÊNG, Chi tộc Phường 7, TP. Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng;
16.-Ô. VŨ VĂN THƠI, Chi tộc Phường 7, TP. Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng;
17.- Ô. VÕ VĂN TÍNH, Chi tộc Phường 7, TP. Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng;
18.- Bà: VÕ THỊ  NỞ, Chi tộc Phường 7, TP. Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng;
19.- Ô. VÕ ĐÌNH HỢI, Chi tộc Phường 7, TP. Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng;
 20.- Ô. VŨ ĐÌNH NGỌ, Chi tộc Phường 7, TP. Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng;
C.-Hội viên có thành tích trong công tác và học tập:
1.- Ô, VŨ NAM QUANG Giáo viên trường THCS Trần Phú  huyện Đức Trọng là Giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp tỉnh  và là Chiến sĩ thi đua cấp huyện và cấp tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng  tặng bằng khen.
Nơi nhận:                                        Lâm Đồng, ngày 12 tháng 11 năm 2014
- Hội Đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam                  TM. HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ
   “Báo cáo và đề nghị khen thưởng";                             TỈNH LÂM ĐỒNG
- Các chi tộc trực thuộc                                              CHỦ TỊCH
   “ Để biết”;                                                              (Đã ký)
- Lưu VP.                                                          
                                                                         
                                                                         
                                                                           VŨ THUỘC

Cuốn gia phả họ Vũ ở Đường Xuyên - Hà TâyĐầu năm 2003, tôi được một người bạn cũ cho đọc cuốn gia phả của dòng họ Vũ ở thôn Thượng, xã Đường Xuyên, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Từ tập tư liệu 80 trang viết bằng chữ Hán cẩn trọng, người đọc được biết thêm cách thức viết gia phả và những giá trị rút ra từ nội dung.
Cuốn phả được cụ Vũ Huy Quang đời thứ 9 dòng đích biên soạn xong ngày 19 tháng 8 năm thứ 8, niên hiệu Tự Đức (năm 1865). Trong bài tựa đặt ở phần đầu cuốn sách tác giả ghi: "Vũ Thị gia phả, đó chính là sách phả. Trước tiên ghi quê quán, địa chỉ, tên họ, tên tự, tên hiệu; thứ đến hành trạng, ngày giỗ, phần mộ, chi nào sinh ra ở đâu cùng số ruộng đất, từ đường, tế đường, đồ tế khí to nhỏ đều ghi tường tận, trên là để thuật lại chí khí tổ tiên, dưới là để răn dạy con cháu. Từ nay về sau, có khảo chứng gì thì đời đời ghi lại để không quên được cội nguồn... Phả hệ ghi rằng: Nguyên trước kia là họ Vũ ở thôn Thượng, xã Đường Xuyên, tổng Đường Xuyên, huyện Phú Xuyên, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Nội(1), các chi phái đông đúc, nhiều đời xa rồi nên không thể ghi hết được"(2) (Vũ Thị gia phả, thị phả dã, tiên tự quán chỉ tính tự thụy, hiệu, thứ cập hành trạng kỵ húy mộ tẩm, mỗ chi sinh xuất mỗ chi, dữ điền thổ từ đường, tế đường tế khí khí mãnh các hạng đại tiểu, phi bất tường thư, thượng dĩ thuật hồ tiên chí, hạ dĩ thị chư tử tôn. Tỷ nhị kim nhi hậu đấc hữu khảo chứng, thế thế tục biên dĩ bất vong kỳ bản thủy vân nhĩ... Phả hệ ký nguyên Vũ Thị quán Hà Nội tỉnh, Thường Tín phủ, Phú Xuyên huyện, Đường Xuyên tổng, Đường Xuyên xã, Thượng thôn; tông phái chi diệp phồn đa thế viễn tích yên bất năng tận ký).
Sau bài tựa là phần ghi chép thế thứ các đời từ đời thứ nhất đến đời thứ 10 của dòng đích, ngoài ra còn ghi thêm dòng thứ. Tiếp theo cuốn phả ghi các hạng về hương hỏa: các khu đất hương hoả, nhà thờ, các đồ tế khí trong nhà thờ, ruộng hương đèn. Ở cuối cuốn phả có một phần đáng lưu ý, phần này đã ghi lại những quy ước trong dòng tộc họ Vũ về ruộng thờ, ruộng học, về việc con gái trong họ đi lấy chồng, việc lên lão 70 tuổi của người trong họ, đối với việc hiếu hỉ... Sau đó là bản liệt kê tên huý, hiệu, tự của chư vị tiên tổ khảo tỉ, cùng chữ ký của tác giả và người trong họ đến chứng kiến.
Những nội dung đáng chú ý

Lời giới thiệu Gia phả

Vũ thị gia phả này do cụ Vũ Huy Quang (1828-1883) thuộc đời thứ 9, soạn ra khá công phu và rất chi tiết. Chứng tỏ người viết đã có một trình độ rất khá về chữ Hán vào năm Ất Sửu (1865), đời vua Tự Đức năm thứ 8”. Nhưng theo cụ Vũ Hữu Cảnh (thế hệ 12, sinh năm 1920, hiện còn sống khỏe, minh mẫn đang thường trú  ở quận 12, TP. HCM đã cho biết, trước năm 1975, cụ còn thấy cuốn gia phả chữ Hán này. Nhưng sau năm 1975, thì cụ không thấy còn, có lẽ đã thất lạc).

Tình cờ, TS.Vũ Huy Thuận thấy trên mạng có nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Nhuận ở Viện Hán Nôm đã đăng một bài: “Cuốn gia phả họ Vũ ở Đường Xuyên, Hà Tây…” trong tập thông báo Hán Nôm Học, năm 2003, trang 421-429 mà tác giả có nói rõ : “ Đầu năm 2003, tôi được một người bạn cũ cho đọc cuốn gia phả họ Vũ ở thôn Thượng…”. Như thế, cách đây 5 năm , cuốn phả cổ bằng chữ Hán mà cụ Cảnh đi tìm bấy lâu nay, tưởng mất hóa ra còn ở Hà Nội, do một người họ Vũ này đang cất giữ. Thật là mừng và đáng quý! Mong cụ Cảnh và ông Vũ Hữu Chính hãy liên hệ với Nhà giáo Ưu tú Vũ Thế Khôi hoặc Tiến sĩ Vũ Duy Mền giúp cho xin photocoppy 1 bản để làm tư liệu nghiên cứu, đồng thời làm gia bảo. Xin mừng cho dòng họ Vũ thuộc Quang Đại Đường, khởi tổ là cụ Vũ Phúc Nhẫn ở tổng Đường Xuyên, nay là làng Thường Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội và sau đây chúng tôi xin được trích đăng một phần cuốn phả được tác giả ghi lại tỉ mỉ những quy ước của dòng họ, để bà con dòng tộc tham khảo.

                                                                                     
                                               VŨ HIỆP
                                                 Nhà nghiên cứu sử phả Việt Nam
                                                 Tháng 10 -2008.