Translate

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

HĐDH.VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM - TP.HỒ CHÍ MINH GIAO LƯU VỚI HĐDH. VŨ -VÕ HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG.

Sáng 03/3/2017 ông Vũ Hữu Chính - Phó Chủ Tịch HĐDH Vũ-Võ phương Nam-TPHCM đã đến giao lưu với HĐDH Vũ - Võ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, tại Thị trấn Liên Nghĩa. Ông đã được các ông Vũ Nam Tú - Chủ tịch, Vũ Thanh Bình và Vũ Ngọc Hiến - Phó Chủ tịch tiếp. Nhân dịp này, ông Chính đã trao tặng cho HĐDH Vũ - Võ huyện Đức Trọng một số Bản tin số 14 và Kỷ yếu Dòng họ Vũ-Võ phương Nam (Nhiệm kỳ 2015-2020).                                                                                                         TIN:    VŨ HỮU CHÍNH
                                                                                                        ẢNH:   BÙI VĂN HẢI
              
                                

HĐDH.VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM-TP.HỒ CHÍ MINH GIAO LƯU VỚI HĐDH.VŨ-VÕ TỈNH LÂM ĐỒNG.

Ngày 04/3/2017 ông Vũ Hữu Chính - Phó Chủ tịch HĐDH Vũ - Võ phương Nam - TPHCM giao lưu với HĐDH Vũ - Võ tỉnh Lâm Đồng, tại TP. Đà Lạt, ông Võ Văn Xin - Chánh Văn phòng HĐDH Vũ - Võ tỉnh Lâm Đồng đã tiếp ông Chính, trong dịp này HĐDH Vũ - Võ phương Nam đã tặng HĐDH Vũ - Võ tỉnh Lâm Đồng  15 bộ Kỷ yếu và Bản tin số 14.
                           

                                                      

                                                                                   TIN:  VŨ HỮU CHÍNH

                                                                                     ẢNH: BÙI VĂN HẢI