Translate

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Danh sách ủng hộ tiền ăn, quỹ hội năm 2014STT
HỌ VÀ TÊN
ĐỊA CHỈ
ĐIỆN THOẠI
HỘI PHÍ +  ỦNG HỘ
ĂN
1
Võ Thị Ái
215/6 Phan Đình Phùng
0986306889

100.000
2
Vũ Ngọc Anh
22 Lê Thánh Tôn
0633500001

200.000
3
Võ Thị Minh Anh
301 CC Ngô Quyền - F.6
0989120799
100.000

4
Võ Ngọc Ánh
Lạc Lâm - Đơn Dương


150.000
5
Vũ Văn Can
Lạc Nghĩa - K'Đơn
01677032970

200.000
6
Võ Văn Châu
28 Cao Thắng
0908983845
100.000
100.000
7
Vũ Kim Chí
Pró - Đơn Dương
0913181269

200.000
8
Vũ Hồng Chương
11B Hoàng Diệu
0633828142

200.000
9
Vũ Chuyển
5/6 Khe Sanh - F.10 - Đà Lạt
0633826932
100.000
100.000
10
Võ Sĩ Cư
7A Triệu Việt Vương - F.4 - ĐL


100.000
11
Vũ Kim Cương
58 Phan Đình Phùng
0913934941

200.000
12
Vũ Đình Cường
9/11 Cần Đúc - P.10 - Đà Lạt
0975510446

200.000
13
Vũ Văn Diến
C19 Trần Lê - F.4
0982223155
600.000

14
Võ Minh Điển
Thạch Mỹ - Đơn Dương
01680336256

100.000
15
Vũ Quang Đoàn
C5 Nguyễn Trung Trực - F.4
0966799877

200.000
16
Võ Dõng
Lạc Lâm - Đơn Dương
01672755636

150.000
17
Vũ Minh Đức
Đức Trọng
0987292865

200.000
18
Vũ Trọng Đức
67 Đồng Tâm
0918692132

200.000
19
Võ Văn Đức
Chi hội Tân Thanh - Lâm Hà
0976352588

500.000
20
A. Dũng
Định An - Đức Trọng
01655221042

1.100.000
21
Võ Tiến Dũng
Chi hội Định An

1.100.000
100.000
22
Võ Tiến Dũng
K'Long - Hiệp An
01664674452

100.000
23
Võ Văn Dũng
323/51 Đa Thiện - F.8
0979446647

100.000
24
Võ Hoàng Hải
16B Hoàng Văn Thụ
0903337003
100.000
100.000
25
Vũ Thị Thúy Hằng
25/2 Thiện Mỹ - F.4 - Đà Lạt
0633308545
200.000
100.000
26
Vũ Thị Hạnh
22 Trần Phú - F.3
0919782333
100.000
100.000
27
Vũ Ngọc Hiến
Chi Hội Đức Trọng
01699116224
3.700.000
2.500.000
28
Vũ Lệ Hiền
Lạc Dương
0972449331
100.000
100.000
29
Vũ Đình Hiệp
50 Thủ Khoa Huân
01668886852

200.000
30
Võ Văn Hồ
Dran - Đơn Dương
0983954843

100.000
31
Vũ Đình Hợi
1C Yersin
0913813142

200.000
32
Vũ Xuân Hợp
Công an tỉnh
0903662709
100.000
100.000
33
Vũ Đình Huân
Công an tỉnh
0908382904
100.000
100.000
34
Vũ Thị Kỷ
3 An Tôn - F.3
0633540984
100.000
100.000
35
Vũ Văn Lạc
Đơn Dương
0918800221

200.000
36
Vũ Thành Lập
Lạc Lâm - Đơn Dương
0978525071

200.000
37
Võ Ngọc Lễ
Chi hội Phường 7

1.300.000

38
Võ Thị Liên
6 Lê Thánh Tôn
0918438682
100.000
100.000
39
Võ Thị Thanh Liễu

0975476834

100.000
40
Vũ Đình Lự
7B Bùi Thị Xuân
01274954639

200.000
41
Võ Văn Lương
10 Phạm Hồng Thái
0918041166

200.000
42
Vũ Văn Lý
Lạc Dương
0984460123

1.200.000
43
Vũ Thị Xuân Mai
3M Ngô Quyền - F.6
01657866522
100.000
100.000
44
Võ Thị Như Mai
13 Hoàng Diệu
0633827505
100.000

45
Võ Ngọc Minh
5C Trần Hưng Đạo
01659776988

100.000
46
Võ Thị Mùi
33 Đa Phú - F.7 - Đà Lạt
01667802100
100.000
100.000
47
Võ Thị Thùy Nga
50D Bùi Thị Xuân
0918589930
200.000
300.000
48
Võ Văn Nghệ
1/4 Trần Quý Cáp
0918162618

200.000
49
Võ Hữu Nghĩa
6/1 Hồ Xuân Hương
0918675927
100.000
100.000
50
Vũ Thị Ngoan
22 Ngô Văn Sở - F.9 - Đà Lạt
0988801613
100.000
200.000
51
Vũ Nhất Nguyên
5 Phù Đồng Thiên Vương - F.8
01273915634

200.000
52
Võ Văn Nho
54 KQH Nguyễn Công Trứ - PĐP
0915852556

200.000
53
Vũ Nhuần
Xô Viết Nghệ Tĩnh - F.8 - Đà Lạt
0913747717
200.000

54
Võ Trần Phú

0908109283

100.000
55
Võ Văn Phúc
28/5 Lê Văn Tám - F.10 - Đà Lạt
0912013181

300.000
56
Phạm Văn Phụng
Tộc trưởng họ Phạm


500.000
57
Vũ Đình Quang
14/2 Khởi Nghĩa Bắc Sơn - F.10
0909956956
200.000
100.000
58
Võ Duy Quảng
20/2 Lê Quý Đôn
0908020136
100.000
100.000
59
Vũ Thị Khuất
Phan Bội Châu

100.000
200.000
60
Võ Tấn Quy
13 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
0918100307
100.000
200.000
61
Võ Quang Quỳnh
Công an tỉnh
0982903536
400.000
100.000
62
Vũ Ngọc Sơn
18 Hà Duy Tập
01277667139

100.000
63
Võ Thị Sửu
13 Hoàng Diệu

100.000

64
Vũ Thị Tâm
49/6 Phạm Hồng Thái -  F.10

300.000
200.000
65
Vũ Trọng Thẩm
57 Nguyễn Thị Nghĩa
0917162277

200.000
66
Võ Văn Thân
Chi hội Tân Thanh - Lâm Hà
01684476113

2.000.000
67
Võ Văn Thăng
2 Huyền Trân Công Chúa - F.5
0633832703

200.000
68
Vũ Ngọc Thăng
Đức Trọng


100.000
69
Võ Văn Thanh
65 Đồng Tâm
0913953609

200.000
70
Võ Ngọc Thanh
Quảng Lập - Đơn Dương
0988127739
200.000
200.000
71
Võ Xuân Thảo
80 Nguyễn Chí Thanh
01684331999

200.000
72
Vũ Minh Thiếc
82 Hải Thượng

100.000
200.000
73
Vũ Ngọc Thôi
122A Nguyễn Trung Trực - F.4
012486111199
100.000

74
Võ Thời
Lạc Lâm - Đơn Dương


150.000
75
Vũ Thuộc
Chủ tịch HĐDH Vũ – Võ LĐ


200.000
76
Võ Hà Thủy
F.5
0938243524
100.000
100.000
77
Vũ Minh Tiến
1/20 Trần Nhân Tông
0949741809
100.000
100.000
78
Võ Quang Trung
38/7B đường 3/2 - P.4
0917859579
500.000

79
Vũ Trọng Tứ
Đồng Tâm - F.4


300.000
80
Võ Tứ
Lạc Lâm - Đơn Dương


150.000
81
Vũ Đình Tuyến
6 Trương Văn Hoàn

100.000
200.000
82
Võ Văn Tuyến
Đơn Dương
0986995895

200.000
83
Võ Hồng Vân

01695586858

100.000
84
Vũ Thị Vinh
Xô Viết Nghệ Tĩnh - F.8 - ĐL
0633755625

200.000  
85Vũ Xuân Côn Nguyễn Chí Thanh0917809192100.000
TỔNG CỘNG (Cập nhật cho đến ngày 10/03/2014)
30.200.000đ

Ban chấp hành Dòng họ Vũ – Võ tỉnh Lâm Đồng xin chân thành cảm ơn các quý vị có tên trong danh sách này đã 
đóng góp số tiền nói trên để xây dựng quỹ hội năm 2014.

BAN TÀI CHÍNH DÒNG HỌ                                                                               TM. BCH DÒNG HỌ
(Đã ký)                                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                                                          (Đã ký)


       VŨ MINH THIẾC                                                                                             VÕ HOA THÁM