Translate

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

CÂU LẠC BỘ HÁN NÔM, THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP.HCM HỌP CHUYÊN ĐỀ

Chiều ngày 20/9/2016, tại phòng họp Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Hán Nôm tổ chức: “Báo cáo về tư liệu gia phả Hán Nôm đã sưu tầm tại các tỉnh ở miền Trung, miền Bắc và bàn biện pháp dịch thuật, phát hành, phổ biến đến cộng đồng”. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Bền - đại diện Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam; ông Võ Ngọc An, Trần Văn Thuận, Võ Văn Lộc, Lê Bá Quang - Viện Lịch sử Dòng họ; ông Võ Văn Sổ, Huỳnh Văn Năm -Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM; TS.Hà Minh Hồng nguyên Trưởng khoa Sử Đai học KHXH và NV.TP.HCM; ông Vũ Đức Hiền ,Vũ Văn Tấn, Vũ Hữu Chính - HĐDH Vũ - Võ phương Nam - TP.HCM; ông Phạm Công Sang - Hội đồng họ Phạm; bà Phan Kim Dung - BLL.họ Phan; ông Thân Vinh - BLL.họ Thân… Các ông bà Bùi Xuân Đức, Nguyễn Thị Gìn, Vĩnh Quốc Bảo- Ban Giám đốc Thư viện Khoa học chủ trì cuộc họp.
 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI HỌP                                                                                                       TIN: VŨ HỮU CHÍNH 
                                                                                                        ẢNH: VŨ VĂN TẤN

1 nhận xét: