Translate

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Biên bản họp Hội đồng dòng họ Vũ - Võ tỉnh Lâm Đồng.


HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ – VÕ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH LÂM ĐỒNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      - - - oOo - - -                                                       ***


BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ – VÕ LÂM ĐỒNG


Hôm nay, ngày 29 tháng 12 năm 2013, lúc 8 giờ tại số 3B Cô Giang – Phường 9 – Tp. Đà Lạt. Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng tổ chức cuộc họp.
* Thành phần tham dự:
- Toàn thể BCH Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng (vắng mặt Ô. Vũ Hán, Ô. Võ Lưu, Ô. Võ Quang Tuyến, Ô. Vũ Đình Tuyến)
- Thành phần mở rộng: Bà: Vũ Thị Hạnh, Ô. Vũ Ngọc Sơn, Ô. Vũ Văn Đích, Ô. Võ Tiến Dũng, Ô. Vũ Văn Lý, Ô. Vũ Nhất Nguyên, Ô. Võ Dõng, Ô. Võ Thời.
* Nội dung:
Ông Vũ Thuộc, Chủ tịch HĐDH điều khiển phiên họp. Cuộc họp đã bàn các vấn đề:
A. Thông báo về Hội nghị BCH/TW Vũ – Võ Việt Nam:
Ông Vũ Thuộc, đại diện Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng tham dự Hội nghị BCH họ Vũ – Võ toàn quốc mở rộng báo cáo lại nội dung như sau:


- Hội nghị BCH họ Vũ – Võ toàn quốc được tổ chức tại Hội trường Học viện Kỹ thuật Quân sự 236, đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2013, tức ngày 12/11 Quý Tỵ.
- Số đại biểu các tỉnh về tham dự là 570 người. Trong đó đoàn họ Vũ – Võ Phương Nam ra dự Hội nghị gồm 3 xe ca, đoàn đã đến thắp hương nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm khu lăng mội ở Đống Rờm.
- Hội nghị đã bầu bổ sung vào BCH/TW thêm 8 vị trong đó có ông Vũ Thuộc, Chủ tịch Hội đồng Dòng họ Vũ – Võ tỉnh Lâm Đồng.
- Năm 2013, phát triển dòng họ thêm 9 tỉnh trong đó có Lâm Đồng và 5 nước trên thế giới.
- Hội nghị đã rút ra những kinh nghiệm về xây dựng và phát triển dòng họ như tạo tình đoàn kết giữa những người cùng huyết thống họ Vũ – Võ, lăng mộ, nhà thờ được xây dựng tôn tạo tốt.
- Về Khen thưởng: Tặng bằng khen cho 800 cụ trên 80 tuổi, 12 cá nhân có công đức đóng góp xây dựng dòng họ.
- Về phương hướng:
+ Tiếp tục xây dựng và phát triển dòng họ Vũ – Võ trên các tỉnh thành cả nước. Hiện nay đã có 42/63 tỉnh thành, năm 2014 sẽ phát triển số còn lại.
+ Tổ chức đại hội 7 dòng họ Vũ – Võ Việt Nam.
+ Tổ chức ngà giỗ Thủy Tổ tại xã Tân Hồng – Hải Dương.
+ Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài.
+ Bổ sung quy chế để trình đại hội 7 sắp đến.
B. Quy định tổ chức những ngày kỷ niệm của dòng họ:
- Từ nay, ngày giỗ của Thủy tổ Vũ Hồn (mồng 3 tháng chạp) sẽ giao cho các chi tộc tổ chức giỗ tại chi tộc của mình, còn ngày sinh của Thủy tổ (mồng 8 tháng giêng) sẽ do Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng tổ chức. Ngày rằm tháng giêng là ngày giỗ của Thân mẫu Thủy tổ là bà Nguyễn Thị Đức, nếu ngày mồng 8 vì lý do nào đó không tổ chức được thì sẽ tổ chức ngày rằm tháng giêng.
- Chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 1210 ngày sinh của Thủy tổ Vũ Hồn và tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng năm 2014 dự kiến tổ chức vào ngày mồng 8 tháng giêng năm Giáp Ngọ (tức ngày thứ sáu 07\02\2014). Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng chuẩn bị:
+ Báo cáo tổng kết.
+ Khen thưởng: các cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp việc xây dựng, phát triển làm rạng danh dòng họ, các cụ trên 80 tuổi, các cháu có thành tích học tập xuất sắc học kỳ 1 niên học 2013-2014. Danh sách nộp về Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng, trước ngày 10/01/2014.
+ Thành phần dự kiến mời: MTTQ tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng, toàn thể bà con họ Vũ – Võ trên toàn tỉnh Lâm Đồng. Sẽ có giấy mời và thông báo mời rộng rãi trên TV và internet.
- Quy định về chương trình tổ chức tại các chi tộc:
+ Đọc sơ lược tiểu sử của Thủy tổ.
+ Văn tế Thủy tổ do cụ Vũ Khiêu soạn.
+ Bàn thờ có cờ, ảnh cụ Vũ Hồn, bát hương và khẩu hiệu: ĐỜI ĐƠI NHỚ ƠN THỦY TỔ.
+ Báo công lên Thủy tổ và phương hướng (hứa hẹn).
+ Khen thưởng.
+ Bà con phát biểu.
+ Liên hoan.
- Phân công đi dự với các chi tộc này 3/1/2014 (mồng 3 tháng chạp Quý Tỵ):
+ Lạc Dương: Ông Vũ Thuộc, Ông Võ Đại Thành, Ông Võ Văn Xin.
+ Đức Trọng: Ông Võ Hoa Thám, Ông Vũ Minh Thiếc, Ông Võ Trần Phú.
+ Dòng họ Phương Nam: xin từ chối vì bận tham gia tại Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng.
C. Tổ chức đại hội các chi tộc cơ sở trên toàn tỉnh:
Trọng tâm của công tác xây dựng và phát triển dòng họ hiện nay vẫn là bám sát cơ sở để xây dựng và phát triển dòng họ. Một số đơn vị cơ sở đã có nòng cốt sẽ đôn đốc tổ chức đại hội như các huyện Đơn Dương, Bảo Lộc, Lâm Hà, các phường trong thành phố như phường 3,6,8,9. Riêng tại Tân Thanh, huyện Lâm Hà đã có nhà thờ và bà con họ Vũ – Võ đã có sinh hoạt thì sẽ thành lập chi tộc Tân Thanh và công nhận BCH hiện có tại Tân Thanh.
D. Xây dựng quỹ:
Đề nghị các chi tộc Đức Trọng, Phường 7 thu và trích nộp theo quy định là 100.000đ/hộ cho ban kinh tài của Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng. Chi tộc Lạc Dương đã nộp 2.000.000đ hội phí cho Ban kinh tài Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng. Quy định nộp hội phí do chi tộc ấn định nên ngoài mức nộp lên tỉnh thì số còn lại do chi tộc tự quản lý phục vụ cho hoạt động tại chi tộc.

E. Xây dựng từ đường:
- Việc xây dựng từ đường đã được thông qua BCH Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng và đã báo cáo lên Trung ương Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Việt Nam. Từ đường họ Vũ – Võ tại Lâm Đồng sẽ là nơi thờ thủy tổ cho cả khu vực miền Trung và Tây nguyên.
- Trong năm qua, ông Vũ Thuộc đã có nhiều cố gắng trong việc xin đất xây dựng từ đường nhưng hiện nay tỉnh Lâm Đồng không có chủ trương cấp đất cho các dòng họ xây dựng từ đường. Tuy nhiên, UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý bán cho Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng đất tại thác Bảo Đại là 2 ha với giá 2 tỷ. Ông Vũ Thuộc sẽ liên hệ với UBND tỉnh để có quyết định cụ thể.
- Phương hướng năm 2014 cố gắng phấn đấu xây dựng xong từ đường.
- Về kinh phí: TW ông Võ Văn Hồng hứa hỗ trợ 2 tỷ, vận động doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước, ngoài nước: 2 tỷ còn lại do bà con dòng họ Vũ – Võ trong tỉnh 100.000đ/suất đinh. Hội đồng dòng họ Vũ – Võ TW Việt Nam sẽ tặng pho tượng thủy tổ Vũ Hồn cao bằng người thật bằng đồng.
F. Phần phát biểu của các đại biểu:
1. Ông Võ Hoa Thám, Phó Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng:
- Hoạt động của Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng bước đầu có những kết quả tốt, tại Tân Thanh – Lâm Hà bà con đã tập hợp lại xây dựng nhà thờ và sinh hoạt, tương trợ nhau trong cuộc sống. Thống nhất lập chi tộc Tân Thanh huyện Lâm Hà trực thuộc Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng. Trong buổi họp này đã có anh Võ Cao Cường đại diện chi tộc Tân Thanh về dự. Tuy nhiên, công tác trọng tâm sắp đến vẫn là tổ chức và phát triển dòng họ nên cần tìm những nhân tố tích cực tại cơ sở để vận động bà con tham gia.
- Việc tổ chức ngày sinh của thủy tổ cần phải thành lập ban tổ chức và thông báo rộng rãi trên truyền hình và blog của dòng họ “Tự hào ta là dòng họ Vũ – Võ”, có địa chỉ http://donghovuvotinhlamdong.blogspot.com/.
- Cần phải đôn đốc UBND tỉnh để có quyết định cấp đất, trên cơ sở đó mới vận động hoặc vay vốn thực hiện.
2. Ông Võ Văn Xin, Chánh văn phòng Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng:
- Hiện nay, Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng vẫn dùng con dấu Ban liên lạc là chưa đúng với vị trí của Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng, nên đề nghị khắc dấu mới.
- Ngày 1/12/2013, thường trực Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng đã làm việc với các vị họ huyện Đơn Dương. Hiện nay đã có quyết định BCH lâm thời nên công tác tổ chức tại Đơn Dương sẽ có những chuyển biến tích cực.
- Hiện nay các chi tộc đề nghị Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng mua huy hiệu họ Vũ – Võ để bà con có huy hiệu để đeo như một niềm tự hào của dòng họ.
- Giấy khen do Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng tặng nên có khung hình.
- Đề nghị thay 100.000đ/suất đinh bằng 100.000đ/người từ 18 tuổi đến 60 tuổi.
3. Ông Võ Cao Cường, Chi tộc Tân Thanh – Lâm Hà:
- Bà con tại Tân Thanh – Lâm Hà đã xây dựng nhà thờ họ Vũ – Võ.
- Hiện có 170 suất đinh và 100 hộ có họ Vũ – Võ. Tộc trưởng là anh Võ Văn Thân.
- Mời Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng đến thăm bà con…
4. Ông Võ Dõng, Chi tộc trưởng Đơn Dương:
- Dòng họ khác với đồng hương vì dòng họ là tập hợp những người cùng huyết thống ruột thịt, nên cần xây dựng quy chế dòng họ trên cơ sở huyết thống ruột thịt đó.
- Nên phát hành tập san về thông tin dòng họ để bà con được biết.
5. Bà Vũ Thị Hạnh, thủ quỹ kiêm phụ trách kỹ thuật blog thông tin dòng họ:
- Hiện nay, hằng ngày bình quân có 200 người truy cập vào Blog http://donghovuvotinhlamdong.blogspot.com/ nâng tổng số gần 4000 lượt người truy cập từ khi đưa blog thông tin dòng họ Vũ – Võ lên mạng.
- Tồn quỹ hiện nay là 1.230.000đ
Ông Vũ Thuộc kết luận:
- Giao cho văn phòng ra quyết định thành lập chi tộc Tân Thanh – Lâm Hà và quyết định công nhận BCH họ Vũ – Võ Tân Thanh – Lâm Hà. Theo Nghị quyết của Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng thì anh Võ Văn Thân là Ủy viên BCH Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng.
- 8 giờ ngày 1-1-2014 Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng  tập trung tại nhà ông Vũ Thuộc để đến Tân Thanh – Lâm Hà thăm bà con và giao quyết định thành lập chi tộc Tân Thanh và quyết định công nhận BCH Chi tộc Tân Thanh.
- Giấy khen của Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng  sẽ có khung hình và Ban kinh tài của Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng chịu trách nhiệm mua khung hình. Các chi tộc tự chi tiền thưởng kèm theo.
- Thống nhất thay cụm từ 100.000đ/suất đinh bằng 100.000đ/người/từ 18 đến 60 tuổi, những người không nằm trong độ tuổi quy định thì tùy tâm đóng góp.
- Thống nhất khắc ngay dấu mới của Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng  cho phù hợp.
- Ban tổ chức kỷ niệm ngày sinh của thủy tổ gồm có:
1. Ông Vũ Thuộc, trưởng ban.
2. Ông Võ Hoa Thám, phó ban.
3. Các ủy viên gồm Ô. Vũ Minh Thiếc, Ô. Võ Văn Xin, Ô. Võ Đại Thành và bà Vũ Thị Hạnh.
- Ngày 02/01/2014, ban tổ chức sẽ họp tại nhà anh Thám lúc 15 giờ.
- Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng đã có quyết định thành lập Ban biên tập blog gồm có:
1. Ông Vũ Thuộc, Tổng biên tập.
2. Ông Võ Hoa Thám, Phó Tổng biên tập.
3. Ông Võ Văn Xin, Thư ký.
4. Bà Vũ Thị Hạnh, phụ trách kỹ thuật.
5. Ông Võ Trần Phú, Ủy viên.
6. Ông Võ Khắc Dũng, Ủy viên.
7. Ông Võ Văn Nghệ, Ủy viên.
Ban biên tập này sẽ thực hiện trang blog và trở thành Ban biên tập của tập san sau này. Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

Nơi nhận:                                     TM. HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ – VÕ
- Hội đồng dòng họ Vũ – Võ                         TỈNH LÂM ĐỒNG
Việt Nam (Để báo cáo).                             CHÁNH VĂN PHÒNG
- Lưu VP                                                               (Đã ký)


        VÕ VĂN XIN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét