Translate

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM-TPHCM DỰ HỌP MẶT TÂN NIÊN 2016 VỚI VĂN PHÒNG TỔNG DẠI DIỆN UNESCO Ở PHÍA NAM VÀ TPHCMSáng thứ Sáu, 04/3/2016, ông Vũ Hữu Chính - Phó Chủ tịch, thay mặt HĐDH Vũ - Võ phương Nam - TP. Hồ Chí Minh, dự họp mặt tân niên 2016 do Văn phòng Tổng đại diện UNESCO ở phía Nam và TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Câu lạc bộ hưu trí quận 3. Dự họp có khoảng 30 hội viên đại diện cho 10 Trung tâm và CLB trực thuộc Liên hiệp các Hội Unesco Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Thịnh - UV BCH kiêm Phó giám đốc Trung tâm Unesco Nghiên cứu các Dòng họ Việt Nam và Ông Lê Văn Tuấn- Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam chủ trì cuộc họp; Cô Nguyễn Thị Bích Trâm- Thư ký. Cuộc họp  chủ yếu về củng cố tổ chức Văn phòng cho hoàn chỉnh để hoạt động có hiệu quả hơn.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI HỌP