Translate

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014


Nhà Thờ họ Võ trên đất Tân Thanh huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng.Nhà thờ họ Võ tại ở Thôn Tân An - Tân Thanh – Lâm Hà
(Khánh thành 03/07/2001)
Về thăm nhà thờ Họ Võ ở Tân Thanh chúng tôi được các cụ cao niên ở đây cho biết: Những năm 1978-1979 ông Võ Thuận người con họ Võ ở xã Đức An, Đức Thọ làm Giám đốc nông trường cà phê trên vùng đất tỉnh Lâm Đồng, khai hoang thành lập một đơn vị hành chính mới sau giải phóng gọi là xã Tân Thanh huyện Lâm Hà. Nơi đây đất đai phì nhiêu, bạt ngàn, cò bay thẳng cánh rất thuận lợi cho sản xuất cây công nông nghiệp. Ngày ấy với trách nhiệm
là Giám đốc, nhưng ông Thuận luôn nghĩ đến cuộc sống của con cháu  trong dòng họ Võ ở quê nhà. Bởi nơi ấy con cháu đang thiếu ruộng đất canh tác, là một xã vùng  Hạ Đức sau cải cách ruộng đất, một lao động không quá một sào Trung bộ, lại không có nghề phụ nên làm lụng quanh năm không đủ ăn,  phải bươn chải mưu sinh khắp nơi trong nước, thậm trí ra cả nước ngoài, mà vẫn cứ thiếu thốn đủ điều. 


Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Thông báo v/v Tổ chức kỷ niệm 1210 ngày sinh của Thủy tổ Vũ Hồn và Tổng kết hoạt động năm 2013 của Hội đồng dòng họ Vũ - Vũ Lâm Đồng.

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ - VÕ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TỈNH LÂM ĐỒNG                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   -o0o-
               Số: 02/TB

                                                       THÔNG BÁO
V/V TỔ CHỨC KỶ NIỆM 1210 NGÀY SINH
CỦA THỦY TỔ VŨ HỒN VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
CỦA HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ - VÕ LÂM ĐỒNG.


Hội Đồng dòng họ Vũ - Võ Lâm Đồng sẽ tổ chức kỷ niệm 1210 ngày sinh của Thủy tổ Vũ Hồn và Tổng kết hoạt động của Hội Đồng dòng họ Vũ Võ Lâm Đồng năm 2013, vào lúc 8 giờ ngày thứ sáu 7/2/2014 (tức ngày mùng 8 tháng giêng năm Giáp Ngọ) tại Hội trường Nhà khách Công đoàn - số 1 Yersin - Phường 10 – Tp. Đà lạt. Để buổi lễ kỷ niệm 1210 ngày sinh  của  Thủy tổ Vũ Hồn và Tổng kết hoạt động của Hội Đồng dòng họ Vũ - Võ Lâm Đồng năm 2013 được tốt đẹp, Hội Đồng dòng họ Vũ - Võ Lâm Đồng thông báo rộng rãi đến các chi tộc, bà con dòng họ Vũ - Võ trong như sau:
- Địa điểm tổ  chức: Hội trường Nhà khách Công Đoàn - Số 1 Yersin - Phường 10 – Tp. Đà lạt.
- Thời gian: Từ 8 giờ, ngày 7/2/2014 (tức ngày mùng 8 tháng giêng năm Giáp Ngọ).
- Dự kiến khách mời tại các chi tộc: Các chi tộc đã có BCH Chi tộc gồm Lạc Dương, Đức Trọng, Tân Thanh-Lâm hà, Phường 7 - Đà Lạt mỗi chi tộc 20 người. Các chi tộc còn lại trong tỉnh và TP. Đà Lạt sẽ do BCH chi tộc lâm thời đề xuất lên Hội Đồng dòng họ Vũ - Võ Lâm Đồng để gởi giấy mời đến bà con.
- Phần tham luận: Các chi tộc Lạc Dương, Đức Trọng, Phường 7, Tân Thanh - Lâm Hà tham gia đọc tham luận. Đề nghị các chi tộc chuẩn bị.
- Phần khen thưởng:
+ Tập thể: Hội Đồng dòng họ Vũ - Võ Lâm Đồng, Chi tộc Lạc Dương, Đức Trọng, Phường 7 - TP. Đà lạt, Tân Thanh - Lâm Hà.
+ Cá nhân: Ô. Vũ Thuộc, Ô. Võ Hoa Thám, Ô. Vũ Minh Thiếc, Ô. Võ văn Xin, Ô. Võ Lưu, Ô. Vũ Hán, Ô. Vũ Nam Tú, bà Vũ thị Hạnh, Ô Võ Văn Thân.
Ngoài ra, các chi tộc gởi danh sách đề nghị khen thưởng của chi tộc gồm các cá nhân có tham gia tích cực các hoạt động tại chi tộc, các cụ trên 80 tuổi, các cháu học sinh giỏi về Hội Đồng dòng họ Vũ - Võ Lâm Đồng (Ô. Võ Văn Xin, 15B Bạch Đằng – Tp. Đà Lạt, địa chỉ email: vovanxin.dalat@gmail.com, ĐT: 0912017727 hoặc 0633.901888).

Nơi nhận:                                                                   HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ - VÕ
- Hội đồng dòng họ Vũ - Võ                                                   TỈNH LÂM ĐỒNG
Việt Nam “để báo cáo”;                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
 - Lưu – VP.                                                                                  (Đã ký)                                                                                               VÕ VĂN XIN


Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Biên bản họp Ban tổ chức kỷ niệm 1210 ngày sinh của Thủy tổ Vũ Hồn và Tổng kết hoạt động của Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Lâm Đồng

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ - VÕ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           TỈNH LÂM ĐỒNG                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                       -o0o-

BIÊN BẢN HỌP
BAN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 1210 NGÀY SINH
CỦA THỦY TỔ VŨ HỒN VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ - VÕ LÂM ĐỒNG.


Hôm nay, vào lúc 15 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2014, tại số 16B Hoàng Văn Thụ  Phường 4 – Đà Lạt, Ban Tổ chức kỷ niệm 1210 ngày sinh của Thủy tổ Vũ Hồn và Tổng kết hoạt động của Hội Đồng dòng họ Vũ Võ Lâm Đồng tổ chức cuộc họp. (Vắng Ô. Võ Trần Phú và bà Vũ thị Hạnh).
Nội dung:
Ông Vũ Thuộc triển khai kết luận ngày 29/12/2013 về kỷ niệm 1210 ngày sinh của Thủy tổ Vũ Hồn và Tổng kết hoạt động của Hội Đồng dòng họ Vũ - Võ Lâm Đồng như sau:
- Kỷ niệm 1210 ngày sinh của Thủy tổ Vũ Hồn và Tổng kết hoạt động của Hội Đồng dòng họ Vũ Võ Lâm Đồng dự kiến có 350 người đến dự, ngoài đại biểu mời là Ông Huỳnh Đức Hòa - Bí thư Tỉnh ủy, Ô. Nguyễn Xuân Tiến - Chủ tịch UBND tỉnh LĐ, Ô. Vũ Công Tiến - Chủ tịch danh dự HĐ, Đại diện MTTQ tỉnh LĐ, Chủ tịch Liên đoàn Lao Động tỉnh LĐ, Ô. Phan Hữu Giản - Đại diện dòng họ Phan, bà Võ thị Khiết - Phó ban thi đua tỉnh LĐ, Ô. Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt, Đại diện Đài PT & Truyền hình LĐ, Ô. Cường - Phó chính ủy HVLQ, Ô. Võ Văn Nghệ, Ô. Võ Khắc Dũng. Về phần bà con dòng họ sẽ mời mỗi chi tộc đã đại hội gồm 5 chi tộc x 20 người = 100 người.
- Địa điểm: Hội trường Nhà khách Công Đoàn - số 1 Yersin - phường 10 -  Đà lạt.
- Nghi thức:
          + Toàn bộ chương trình giao ông Võ văn Xin làm MC.
+ Dâng hương thủy tổ (Ông Thuộc).
+ Đọc văn tế Thủy tổ (Ông Thuộc).
+ Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu (Ô. Xin).
+ Đọc sơ lược tiểu sử Thủy tổ (Ô. Thám).
+ Đọc diễn văn khai mạc kỷ niệm 1210 ngày sinh của Thủy tổ Vũ Hồn và Tổng kết hoạt động của Hội Đồng dòng họ Vũ Võ Lâm Đồng (Ô. Thuộc).
+ Đọc báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 và phương hướng năm 2014 của Hội đồng Vũ Võ tỉnh LĐ (Ô. Xin).
+ Công bố Quyết định khen thưởng (Ô. Thành).
+ Tuyên truyền về thông tin dòng họ (Ô. Thám).
+ Tham luận của các chi tộc Lạc Dương, Tân Thanh - Lâm Hà, Đức Trọng, Phường 7 – Tp. Đà lạt.
+ Các đại biểu và bà con tham dự góp ý
+ Ban tổ chức tiếp thu và bế mạc.
- Về tổ chức:
+ Trang trí: Thám, Phú ,Xin
+ Đón tiếp đại biểu: Thành, Thiếc, Hạnh
+ 100 bản báo cáo tổng kết.
+ Thư mời (Ô Xin )
- Phần khen thưởng:
+ Tập thể: Hội Đồng dòng họ Vũ Võ Lâm Đồng, Chi tộc Lạc Dương, Đức Trọng, Phường 7, Tân Thanh.
+ Cá nhân: Ô. Vũ Thuộc, Ô. Võ Hoa Thám, Ô. Vũ Minh Thiếc, Ô. Võ Văn Xin, Ô. Võ Lưu, Ô. Vũ Hán, Ô. Vũ Nam Tú, Bà Vũ thị Hạnh.
Buổi họp kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

Nơi nhận:                                                                   HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ - VÕ
- Hội đồng dòng họ Vũ - Võ                                                   TỈNH LÂM ĐỒNG
Việt Nam “để báo cáo”;                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG
 - Lưu – VP.                                                                                (Đã ký)                                                                                             VÕ VĂN XIN


Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Quyết định Thành lập Chi tộc họ Vũ – Võ Tân Thanh H. Lâm Hà.HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ – VÕ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH LÂM ĐỒNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      - - - oOo - - -                                                         ***
          Số: 33/QĐ                                 Đà Lạt, ngày 30 tháng 12 năm 2013
V/v: Thành lập Chi tộc họ Vũ – Võ
Tân Thanh H. Lâm Hà

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ – VÕ TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng.
- Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng ngày 29/12/2013

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay thành lập Chi tộc họ VŨ – VÕ Tân Thanh, huyện Lâm Hà trực thuộc Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng.
ĐIỀU 2: Các thành viên Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng, các thành viên Chi tộc họ Vũ – Võ Tân Thanh – huyện Lâm Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
ĐIỀU 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Nơi nhận:                                  TM. HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ – VÕ
- Như điều 2 (Để thi hành)                                TỈNH LÂM ĐỒNG
- Chi tộc Lạc Dương, Đức Trọng,   Đơn Dương,           CHỦ TỊCH
Phường 7 – Tp. Đà Lạt (Để biết).                                 (Đã ký)
- Lưu VP.                                                                                                  

                                                                                           VŨ THUỘC

Quyết định thành lập Chi tộc họ VŨ – VÕ Tân Thanh, huyện Lâm Hà.HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ – VÕ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH LÂM ĐỒNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      - - - oOo - - -                                                         ***
          Số: 33/QĐ                                 Đà Lạt, ngày 30 tháng 12 năm 2013
V/v: Công nhận BCH
Chi tộc Tân Thanh H. Lâm Hà

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ – VÕ TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng.
- Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng ngày 29/12/2013

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay công nhận BCH Chi tộc họ VŨ – VÕ Tân Thanh, huyện Lâm Hà gồm các ông bà:
1. Ông Võ Văn Thân,Chi tộc trưởng.
2. Ông Võ Cao Cường, Ủy viên.
3. Ông Võ Xuân Hưởng, Ủy viên.
4. Ông Võ Xuân Hiên, Ủy viên.
5. Ông Võ Văn Đức, Ủy viên.
ĐIỀU 2: BCH Chi tộc Tân Thanh – huyện Lâm Hà có nhiệm vụ thống kê toàn bộ nhân khẩu có họ Vũ – Võ trên địa bàn Tân Thanh – huyện Lâm Hà đề xuất các chi tộc phó, các ủy viên phụ trách các lĩnh vực, vận động bà con họ Vũ – Võ tham gia vào Chi tộc Tân Thanh – huyện Lâm Hà thực hiện các nhiệm vụ, quy ước do Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng giao cho và có kế hoạch tổ chức sinh hoạt cho bà con trong Chi tộc họ Vũ – Võ Tân Thanh – huyện Lâm Hà.
ĐIỀU 3: Các thành viên Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng và các thành viên BCH Chi tộc họ Vũ – Võ Tân Thanh – huyện Lâm Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
ĐIỀU 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Nơi nhận:                                         TM. HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ – VÕ
- Như điều 3 (Để thi hành)                                      TỈNH LÂM ĐỒNG
- Chi tộc Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương,                CHỦ TỊCH
Phường 7 – Tp. Đà Lạt (Để biết).                                    (Đã ký)
- Lưu VP.                                                                                                  

          VŨ THUỘC

Biên bản họp Hội đồng dòng họ Vũ - Võ tỉnh Lâm Đồng.


HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ – VÕ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH LÂM ĐỒNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      - - - oOo - - -                                                       ***


BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ – VÕ LÂM ĐỒNG


Hôm nay, ngày 29 tháng 12 năm 2013, lúc 8 giờ tại số 3B Cô Giang – Phường 9 – Tp. Đà Lạt. Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng tổ chức cuộc họp.
* Thành phần tham dự:
- Toàn thể BCH Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng (vắng mặt Ô. Vũ Hán, Ô. Võ Lưu, Ô. Võ Quang Tuyến, Ô. Vũ Đình Tuyến)
- Thành phần mở rộng: Bà: Vũ Thị Hạnh, Ô. Vũ Ngọc Sơn, Ô. Vũ Văn Đích, Ô. Võ Tiến Dũng, Ô. Vũ Văn Lý, Ô. Vũ Nhất Nguyên, Ô. Võ Dõng, Ô. Võ Thời.
* Nội dung:
Ông Vũ Thuộc, Chủ tịch HĐDH điều khiển phiên họp. Cuộc họp đã bàn các vấn đề:
A. Thông báo về Hội nghị BCH/TW Vũ – Võ Việt Nam:
Ông Vũ Thuộc, đại diện Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Lâm Đồng tham dự Hội nghị BCH họ Vũ – Võ toàn quốc mở rộng báo cáo lại nội dung như sau:

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Những hoạt động sôi nổi của Dòng Họ Vũ – Võ tỉnh Lâm Đồng trong thời khắc cuối và đầu năm (2013-2014)

Hòa nhịp với không khí sôi động của tỉnh Lâm Đồng đang tổ chức Lễ hội Festival Hoa, Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Năm Du lịch Tây nguyên trên thành phố ngàn hoa. Ban chấp hành Hội đồng dòng họ Vũ – Võ tỉnh Lâm Đồng đã họp mở rộng để nghe ông Vũ Thuộc chủ tịch báo cáo kết quả dự Hội nghị Ban chấp hành mở rộng của Hội đồng dòng tộc Trung ương vào ngày 14-12-2013 tại Hà Nội. Đồng thời triển khai một số công tác như: Đẩy mạnh việc phát triển dòng họ năm 2014, chỉ đạo các Chi hội tiến hành giỗ Tổ lần thứ 1160 Đức Thủy Tổ Vũ Hồn và kỷ niệm 1210 năm ngày sinh Thủy Tổ, tổng kết một năm hoạt động của dòng họ Vũ Võ (23/02/2013-23/02/2014)
Sau cuộc họp đã triển khai và đạt được một số kết quả như sau:
- Xây dựng được cốt cán của một số Ban liên lạc Lâm thời để tiến hành Đại hội vào đầu quý I/2014 đó là phường 3,4,6, 8+9 thành  phố Đà Lạt và Nam Ban vùng kinh tế mới Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng.
- Làm việc với Ban liên lạc Lâm thời huyện Đơn Dương để tiến hành Đại hội cũng vào đầu quý I năm 2014. Phấn đấu năm 2014 hoàn thành việc phát triển dòng họ hết trong toàn tỉnh.