Translate

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

HĐDH.VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM - TP.HỒ CHÍ MINH GIAO LƯU VỚI HĐDH. VŨ -VÕ HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG.

Sáng 03/3/2017 ông Vũ Hữu Chính - Phó Chủ Tịch HĐDH Vũ-Võ phương Nam-TPHCM đã đến giao lưu với HĐDH Vũ - Võ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, tại Thị trấn Liên Nghĩa. Ông đã được các ông Vũ Nam Tú - Chủ tịch, Vũ Thanh Bình và Vũ Ngọc Hiến - Phó Chủ tịch tiếp. Nhân dịp này, ông Chính đã trao tặng cho HĐDH Vũ - Võ huyện Đức Trọng một số Bản tin số 14 và Kỷ yếu Dòng họ Vũ-Võ phương Nam (Nhiệm kỳ 2015-2020).                                                                                                         TIN:    VŨ HỮU CHÍNH
                                                                                                        ẢNH:   BÙI VĂN HẢI
              
                                

HĐDH.VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM-TP.HỒ CHÍ MINH GIAO LƯU VỚI HĐDH.VŨ-VÕ TỈNH LÂM ĐỒNG.

Ngày 04/3/2017 ông Vũ Hữu Chính - Phó Chủ tịch HĐDH Vũ - Võ phương Nam - TPHCM giao lưu với HĐDH Vũ - Võ tỉnh Lâm Đồng, tại TP. Đà Lạt, ông Võ Văn Xin - Chánh Văn phòng HĐDH Vũ - Võ tỉnh Lâm Đồng đã tiếp ông Chính, trong dịp này HĐDH Vũ - Võ phương Nam đã tặng HĐDH Vũ - Võ tỉnh Lâm Đồng  15 bộ Kỷ yếu và Bản tin số 14.
                           

                                                      

                                                                                   TIN:  VŨ HỮU CHÍNH

                                                                                     ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

HĐDH.VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM-TP.HCM DỰ KHÁNH THÀNH ĐỀN THỜ TỔ NGÀNH SÂN KHẤU

Trưa ngày 11/9/2016, HĐDH Vũ - Võ phương Nam TP.HCM gồm các ông Vũ Ngọc Thạch, Vũ Hường, Vũ Văn Tĩnh, Vũ Đình Mạnh và Vũ Hữu Chính đã đến dự khánh thành Đền thờ tổ ngành Sân khấu tại phường Long Phước, quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Đoàn được Nghệ sĩ Hoài Linh (Võ Nguyễn Hoài Linh) tiếp đón. Buổi lễ khánh thành đền thờ có khoảng 600 đại biểu các tổ chức, các giới văn nghệ sĩ đến dự.
                                                           
MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ LỄ KHÁNH THÀNH