Translate

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Quy ước của dòng họ Vũ - Võ phường 7 - Đà Lạt


HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ VÕ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    PHƯỜNG 7 – TP. ĐÀ LẠT                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  -o0o-                                             

QUY ƯỚC
CỦA  DÒNG HỌ VŨ VÕ  PHƯỜNG 7 – TP. ĐÀ LẠT


ĐIỀU 1: Về tổ chức.
Chi tộc dòng họ Vũ Võ là một tổ chức tự nguyện của bà con cùng huyết thống họ Vũ Võ. Việc xây dựng và phát triển dòng họ là việc làm tình nghĩa, là đạo lý của những người cùng họ hàng. Chi tộc dòng họ Vũ Võ hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy việc đoàn kết dòng tộc làm phương châm. Nhiệm kỳ của chi tộc dòng  họ Vũ Võ phường 7 – TP. Đà Lạt là 5 năm. BCH chi tộc dòng họ Phường 7 gồm có 7 người: 1 chi tộc trưởng, 3 chi tộc phó và các ủy viên.

BCH chi tộc dòng họ Phường 7

- Chi tộc dòng họ Vũ Võ tỉnh Lâm Đồng có con dấu và tài khoản tại ngân hàng.
- BCH dòng  họ Vũ Võ Phường 7 – TP. Đà Lạt họp định kỳ 3 tháng 1 lần vào ngày mồng 1 tháng đầu quý. Mỗi năm họp toàn thể bàn con trong dòng họ 1 lần.
ĐIỀU 2: Về quan hệ dòng họ.

Tôn chỉ của dòng họ là xây dựng và phát triển dòng họ trên nền tảng gia đình hạnh phúc, tôn trọng lẫn nhau, ông bà gương mẫu, vợ chồng hòa thuận, con cháu hiếu thảo, đối xử bình đẳng trong mối quan hệ con trai, con gái, con dâu, con rể, con nuôi, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ. Trong dòng tộc và trong xã hội, thực hiện kính trên nhường dưới, thương yêu giúp đỡ nhau, đoàn kết trong dòng họ, trong cộng đồng dân cư, không gây thù hằn, xích mích, giúp nhau làm ăn, xây dựng xã hội văn hóa, phòng chống các tệ nạn xã hội…
ĐIỀU 3: Về hôn nhân, tang lễ, mừng thọ. 
Con trai, con gái dòng họ Vũ Võ lấy vợ, lấy chồng theo luật hôn nhân gia đình, giáo dục con cháu tránh kết hôn cùng họ. Người trong họ mất, chi tộc dòng họ sẽ cùng phối hợp với gia đình, hội người cao tuổi tổ chức tang lễ, an táng chu đáo, vận động bà con trong chi tộc họ đến phúng viếng tiễn đưa. Đối với các cụ tuổi thọ trên 70 tuổi, chi tộc họ phối hợp với gia đình và hội người cao tuổi tổ chức mừng thọ.
ĐIỀU 4: Về khuyến học, khuyến tài
Con cháu dòng họ Vũ Võ phải phấn đấu học tập đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục do Nhà Nước quy định. Con cháu họ Vũ Võ có thành tích học tập trong các cấp học, thủ khoa các trường đại học, đạt học vị Thạc Sĩ,Tiến sỹ hoặc được Nhà Nước phong tặng các danh hiệu cao quý sẽ được chi tộc khen thưởng và tiếp đón long trọng. Những người làm ăn giỏi có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội có nhiều công đóng góp trong công việc của dòng họ, có công giúp đỡ người trong dòng họ trong làm ăn kinh tế sẽ được chi tộc biểu dương khen thưởng.
Tháng 11 hằng năm, chi tộc sẽ bình xét khen thưởng gửi về Hội đồng dòng tộc họ Vũ Võ tỉnh Lâm Đồng. Hội đồng dòng tộc họ Vũ Võ tỉnh Lâm Đồng sẽ xem xét khen thưởng cho người hoạt động tích cực xây dựng dòng họ và ủng hộ quỹ của dòng họ hoặc đề xuất lên Hội đồng dòng tộc họ Vũ Võ TW Việt nam khen thưởng. Bà con từ 80 tuổi trở lên (cả vợ hoặc chồng) đề nghị TW Hội cấp bằng khen và huy hiệu Vũ Võ tộc. 
ĐIỀU 5:Về tài chính.
Quỹ của chi tộc sẽ do gia đình và cá nhân trong chi tộc đóng góp. Mức đóng góp tùy thuộc hoàn cảnh kinh tế của chi tộc và do các cuộc họp bà con tộc họ quyết định. Đối với nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Hội đồng dòng tộc họ Vũ Võ tỉnh Lâm Đồng là thu hội phí của hội viên. Hội viên từ 18 tuổi trở lên (cả nam và nữ) mỗi năm đóng góp 100.000đ (một trăm ngàn đồng). Nguồn thu khác là sự tư nguyện ủng hộ của dòng tộc và bà con làm ăn khá giả, Việt kiều …
Mức chi các hoạt động như sau:
- Thăm ốm đau một lần trong năm                        200.000 đ.
- Tang ma tứ thân phụ mẫu, vợ chồng người trong dòng họ: Chi tộc sẽ vận động bà con đóng góp 20.000đ/người để phúng viếng 1 liễng và số tiền còn lại bỏ phong bì cho gia đình lúc tang gia bối rối.
Trong các buổi họp bà con hằng năm có báo cáo công khai tài chính cụ thể.
ĐIỀU 6:
Bản quy ước hoạt động này đã được đại hội dòng tộc họ Vũ Võ Phường 7 thông qua và có hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề cần sửa đổi bổ sung thì phải thông qua toàn thể bà con trong chi tộc mới có hiệu lực thi hành.


                                                    TM.  CHI TỘC DÒNG HỌ  VŨ VÕ
   PHƯỜNG 7 – TP. ĐÀ LẠT
                                                                                     CHI TỘC TRƯỞNG
(Đã ký)

                                                                                       

                                                                                             VÕ LƯUKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét